Vad är rut/rot-avdraget?

Rut/rot-avdraget är en skattereduktion, en lättnad av skatt som kan användas vid utförande av hushållsnära tjänster, byggnation, reparation och underhåll. Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för rut- och rotavdrag. Du som är över 18 kan som mest få 75 000 kronor i rut-avdrag per år. Tänk på att rut- och rot-avdragen är samma typ av skattelättnad och du kan som mest få totalt 75 000 kr i skattelättnad för rut- och rot tjänster sammanlagt – där hela 75 000 kronor alltså får utgöras av rut-tjänster, medan maxbeloppet för rot-avdrag är 50 000 kronor. Utförlig information hittar du på Skatteverkets hemsida där du även kan logga in för att se hur mycket av ditt rot- och rut-avdrag du använt hittills.

Vem kan få RUT-avdrag?

Enbart personer som betalar skatt i Sverige för 90% av sin inkomst har rätt att utnyttja rot & rut-avdrag. För att ha rätt till rut-avdrag måste du själv ha fyllt 18 år och ha varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret. Självklart ska du dessutom ha betalt för en rut-tjänst. Företaget du anlitar måste vara godkänd för F-skatt för att du ska kunna få rut-avdrag. Arbetet får inte heller utföras av en närstående eller ditt eget bolag. 


Önskar du rut/rot-avdrag så hjälper vi dig!

Rulla till toppen